Monthly Archives: June 2022

My Autograph Epi_05_With_ಆದರ್ಶ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡೂರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಕಥೆ

ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆದರ್ಶ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡೂರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಕಥೆ..


oshima

29 Jun 2022

BUSINESS TALK || OSHIMA BATTERY ||

ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಸುಬುದಾರರರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಓಶಿಮಾ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್


oshima

28 Jun 2022

Top